LOGARİTMA CETVELİ :

SAYI Girin     Sayının 10 Tabanına göre logaritması  Sayının "e" Tabanına göre logaritması  

  -