Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama TÜM


Motor Silindir Hacmi  (cm³)
1 - 3 yaş
4 - 6 yaş
7 - 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı
964 TL 
672 TL 
376 TL 
284 TL
100 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar
1.678 TL 
1.258 TL
730 TL 
516 TL
198 TL
1601 - 1800 cm³'e kadar
2.964 TL 
2.316 TL 
1.364 TL
831 TL
322 TL
 1801 - 2000 cm³'e kadar
4.670 TL 
3.596 TL
2.114 TL 
1.258 TL
496 TL
2001 - 2500 cm³'e kadar
7.003 TL
5.084 TL 
3.177 TL
1.898 TL
751 TL
2501 - 3000 cm³'e kadar
9.766 TL 
8.495 TL
5.307 TL
2.854 TL
1.048 TL
3001 - 3500 cm³'e kadar
14.872 TL 
13.381 TL 
8.060 TL
4.023 TL
1.476 TL
3501 - 4000 cm³'e kadar
23.383 TL 
20.191 TL 
11.891 TL
5.307 TL
2.114 TL
4001 cm³ ve yukarısı
38.270 TL
28.698 TL 
16.996 TL
7.638 TL
2.964 TL

01/01/2018'den sonra alınan otomobiller için:  

Motor Silindir Hacmi  (cm³)
Araç Değeri (KDV Hâriç) 1 - 3 yaş
4 - 6 yaş
7 - 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı
51.800 TL'ye kadar 964 TL 
672 TL 
376 TL 
284 TL
100 TL
1300 cm³ ve aşağısı
51.800 TL ile 90.800  TL arası 1.059 TL 739 TL 
413 TL 
313 TL
110 TL
1300 cm³ ve aşağısı
90.800 TL üzeri 1.156 TL 
806 TL 
451 TL 
341 TL
120 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar
51.800 TL'ye kadar
1.678 TL 
1.258 TL
730 TL 
516 TL
198 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar
51.800 TL ile 90.800 TL arası
1.846 TL 
1.384 TL
803 TL 
566 TL
217 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar
90.800 TL üzeri
2.014 TL 
1.510 TL
875 TL 
618 TL
237 TL
1601 - 1800 cm³'e kadar
129.800 TL'ye kadar
3.260 TL 
2.549 TL 
1.499 TL
915 TL
355 TL
1601 - 1800 cm³'e kadar
129.800 TL üzeri
3.557 TL 
2.779 TL 
1.637 TL
999 TL
387 TL
 1801 - 2000 cm³'e kadar
129.800 TL'ye kadar
5.136 TL 
3.955 TL
2.325 TL 
1.384 TL
545 TL
 1801 - 2000 cm³'e kadar
129.800 TL üzeri
5.603 TL 
4.316 TL
2.536 TL 
1.510 TL
594 TL
2001 - 2500 cm³'e kadar
162.100 TL'ye kadar
7.704 TL
5.593 TL 
3.494 TL
2.087 TL
826 TL
2001 - 2500 cm³'e kadar
162.100 TL üzeri
8.405 TL
6.101 TL 
3.811 TL
2.278 TL
901 TL
2501 - 3000 cm³'e kadar
324.400 TL'ye kadar
10.741 TL 
9.345 TL
5.838 TL
3.140 TL
1.152 TL
2501 - 3000 cm³'e kadar
324.400  TL üzeri
11.719 TL 
10.194 TL
6.369 TL
3.426 TL
1.257 TL
3001 - 3500 cm³'e kadar
324.400 TL'ye kadar
16.358 TL
14.720 TL 
8.867 TL
4.426 TL
1.622 TL
3001 - 3500 cm³'e kadar
324.400 TL üzeri
17.847 TL 
16.057 TL 
9.672 TL
4.828 TL
1.771 TL
3501 - 4000 cm³'e kadar
519.200 TL'ye kadar
25.720 TL 
22.210 TL 
13.080 TL
5.838 TL
2.325 TL
3501 - 4000 cm³'e kadar
519.200 TL üzeri
28.060 TL 
24.228 TL 
14.271 TL
6.369 TL
2.536 TL
4001 cm³ ve yukarısı
616.500 TL'ye kadar
42.097 TL
31.568 TL 
18.696 TL
8.403 TL
3.260 TL
4001 cm³ ve yukarısı
616.500 TL üzeri
45.924 TL
34.438 TL 
20.396 TL
9.166 TL
3.557 TL

2- Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama

Motor Silindir Hacmi  (cm³)
1 - 3 yaş
4 - 6 yaş
7 - 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
100 -   250 cm³'e kadar
180 TL 
135 TL
99 TL 
62 TL
24 TL
251 -   650 cm³'e kadar
372 TL
282 TL
180 TL
99 TL
62 TL
651 -  1200 cm³'e kadar
958 TL
570 TL
282 TL
180 TL
99 TL
1201 cm³ ve yukarısı
2.324 TL
1.536 TL 
958 TL 
761 TL
372 TL

3- Diğer Araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama 

Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık / Motor Silindir Hacmi (cm³)
1 - 6 yaş
7 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
 3 - Minibüs
1.152 TL
761 TL
372 TL 
4- Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı
1.536 TL
958 TL
570 TL
1901 cm³ ve yukarısı
2.311 TL
1.536 TL
958 TL
5 - Otobüs (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar
2.908 TL
1.737 TL 
761 TL
26 - 35  kişiye kadar 
3.487 TL
2.908 TL
1.152 TL
36 - 45  kişiye kadar
3.881 TL
3.292 TL
1.536 TL
46 kişi ve yukarısı
4.655 TL
3.881 TL
2.324 TL
6 - Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg'a kadar
1.033 TL
686 TL
337 TL
1.501 -   3.500  kg'a kadar
2.091 TL
1.212 TL
686 TL
3.501 -   5.000  kg'a kadar
3.141 TL
2.614 TL
1.033 TL
5.001 - 10.000  kg'a kadar
3.483 TL
2.962 TL
1.389 TL
10.001 - 20.000  kg'a kadar
4.191 TL
3.487 TL
2.091 TL
20.001 kg ve yukarısı
5.242 TL 
4.191 TL
2.436 TL

Elektrikli Araçların 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları

1- Elektrikli Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplaması

01/01/2018'den önce alınan elektrikli otomobiller için:

Kilowatt (kW) aralığı 1 - 3 yaş
4 - 6 yaş
7 - 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı
241 TL 
168 TL 
94 TL 
71 TL
25 TL
71 kW - 85 kW'e kadar
419 TL 
314 TL
182 TL 
129 TL
49 TL
86 kW - 105 kW'e kadar
741 TL 
579 TL 
341 TL
207 TL
80 TL
106 kW - 120 KW'e kadar
1.167 TL 
899 TL
528 TL 
314 TL
124 TL
120 kW - 150 kW'e kadar
1.750 TL
1.271 TL 
794 TL
474 TL
187 TL
151 kW - 180 kW'e kadar
2.441 TL 
2.123 TL
1.326 TL
713 TL
262 TL
180 kW - 210 kW'e kadar
3.718 TL 
3.345 TL 
2.015 TL
1.005 TL
369 TL
211 kW - 240 kW'e kadar
5.845 TL 
5.047 TL 
2.972 TL
1.326 TL
528 TL
241 kW  ve üzeri
9.567 TL
7.174 TL 
4.249 TL
1.909 TL
741 TL

01/01/2018'den sonra alınan elektrikli otomobiller için:  

Kilowatt (kW) aralığı
Araç Değeri (KDV Hâriç) 1 - 3 yaş
4 - 6 yaş
7 - 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı
51.800 TL'ye kadar 241 TL 
168 TL 
94 TL 
71 TL
25 TL
70 kW ve aşağısı
51.800 TL ile 90.800  TL arası 264 TL 184 TL 
103 TL 
78 TL
27 TL
70 kW ve aşağısı
90.800 TL üzeri 289 TL 
201 TL 
112 TL 
85 TL
30 TL
71 kW - 85 kW'e kadar
51.800 TL'ye kadar
419 TL 
314 TL
182 TL 
129 TL
49 TL
71 kW - 85 kW'e kadar
51.800 TL ile 90.800 TL arası
461 TL 
346 TL
200 TL 
141 TL
54 TL
71 kW - 85 kW'e kadar
90.800 TL üzeri
503 TL 
377 TL
218 TL 
154 TL
59 TL
86 kW - 105 kW'e kadar
129.800 TL'ye kadar
815 TL 
637 TL 
374 TL
228 TL
88 TL
86 kW - 105 kW'e kadar
129.800 TL üzeri
889 TL 
694 TL 
409 TL
249 TL
96 TL
106 kW - 120 KW'e kadar
129.800 TL'ye kadar
1.284 TL 
988 TL
581 TL 
346 TL
136 TL
106 kW - 120 KW'e kadar
129.800 TL üzeri
1.400 TL 
1079 TL
634 TL 
377 TL
148 TL
120 kW - 150 kW'e kadar
162.100 TL'ye kadar
1.926 TL
1.398 TL 
873 TL
521 TL
206 TL
120 kW - 150 kW'e kadar
162.100 TL üzeri
2.101 TL
1.525 TL 
952 TL
569 TL
225 TL
151 kW - 180 kW'e kadar
324.400 TL'ye kadar
2.685 TL 
2.336 TL
1.459 TL
785 TL
288 TL
151 kW - 180 kW'e kadar
324.400  TL üzeri
2.929 TL 
2.548 TL
1.592 TL
856 TL
314 TL
180 kW - 210 kW'e kadar
324.400 TL'ye kadar
4.089 TL
3.680 TL 
2.216 TL
1.106 TL
405 TL
180 kW - 210 kW'e kadar
324.400 TL üzeri
4.461 TL 
4.014 TL 
2.418 TL
1.207 TL
442 TL
211 kW - 240 kW'e kadar
519.200 TL'ye kadar
6.430 TL 
5.552 TL 
3.270 TL
1.459 TL
581 TL
211 kW - 240 kW'e kadar
519.200 TL üzeri
7.015 TL 
6.057 TL 
3.567 TL
1.592 TL
634 TL
241 kW  ve üzeri
616.500 TL'ye kadar
10.524 TL
7.892 TL 
4.674 TL
2.100 TL
815 TL
241 kW  ve üzeri
616.500 TL üzeri
11.481 TL
8.609 TL 
5.099 TL
2.291 TL
889 TL

2- Elektrikli Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplaması

Kilowatt (kW) aralığı
1 - 3 yaş
4 - 6 yaş
7 - 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
6 kW - 15 kW'e kadar
45 TL 
33 TL
25 TL 
15 TL
6 TL
16 kW - 40 kW'e kadar
93 TL
70 TL
45 TL
25 TL
15 TL
41 kW - 60 kW'e kadar
239 TL
142 TL
70 TL
45 TL
24 TL
61 kW ve üzeri
581 TL
384 TL 
239 TL 
190 TL
93 TL

3- Diğer Elektrik Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplaması 

Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık / Kilowatt (kW) aralığı
1 - 6 yaş
7 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
 3 - Minibüs
288 TL
190 TL
93 TL 
4- Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Kilowatt (kW) aralığı)
115 kW ve aşağısı
384 TL
239 TL
142 TL
115 kW ve üzeri 
577 TL
384 TL
239 TL
5 - Otobüs (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar
727 TL
434 TL 
190 TL
26 - 35  kişiye kadar 
871 TL
727 TL
288 TL
36 - 45  kişiye kadar
970 TL
823 TL
384 TL
46 kişi ve yukarısı
1.163 TL
970 TL
581 TL
6 - Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg'a kadar
258 TL
171 TL
84 TL
1.501 -   3.500  kg'a kadar
522 TL
303 TL
171 TL
3.501 -   5.000  kg'a kadar
785 TL
653 TL
258 TL
5.001 - 10.000  kg'a kadar
870 TL
740 TL
347 TL
10.001 - 20.000  kg'a kadar
1.047 TL
871 TL
522 TL
20.001 kg ve yukarısı
1.310 TL 
1.047 TL
609 TL